Organi društva


 

UPRAVNI ODBOR    
Predsednik:  Renato Gnezda  
Podpredsednik: Alenka Čadež Kobol  
Blagajničarka:  Sonja Kerkoč  
Tajnica:  Mateja Prosen  
Članica:  Meri Kodrič  
Članica Lucija Krkoč  
Član:
Iztok Kobol  
Član Iztok Žgavc  

 

NADZORNI ODBOR    
Članica Lučka Hrovatin  
Članica Marija Tratnik  
Član Zmago Petrič  
DSCIPLINSKA KOMISIJA    
Član Borut Malavašič  
Članica Helena Mikuš  
Član Sandi Ličen