Varstvo osebnih podatkov


 V športnem društvu Tekači Vipavske doline, Goriška 57, 5270 Ajdovščina, (v nadaljevanju: društvo) spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene preko obrazca –– Izjava o zasebnosti, skrbno varovali  osebne podatke tekačev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, uredbo GDPR in to izjavo, ki opredeljuje način in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov.
 Vaše osebne podatke bomo uporabljali izključno za:

 •  
pošiljanje e-sporočil o informacijah glede delovanja društva,
 •   
pošiljanju e-sporočil o aktivnostih, ki jih izvaja društvo,
 •  
pošiljanju e-sporočil z namenom obveščanja tekačev o treningih,
 •  
pošiljanju e-sporočil z namenom obveščanja o tekaških prireditvah v Sloveniji in tujini,
 •    
pošiljanju e-sporočil z namenom obveščanja o športnih aktivnostih ostalih društev,
 •  
pošiljanju e-sporočil o tekaški prireditvi 100 ob Mrzli reki in ostalih dogodkih, ki jih prireja društvo oziroma o dogodkih, pri katerih društvo sodeluje (npr. kot prostovoljec, soorganizator),
 •  
objave podatkov in fotografij na spletni strani društva www.tekacivipavskedoline.si,     
 •  
objave na facebooku in Instagramu ŠD Tekači Vipavske doline,
 •  
objave na spletni strani, facebooku in Instagramu 100 ob Mrzli reki.
 •    
 prijave na tekaška tekmovanja, pohode, izlete, kolesarjenje
 •  
naročanje oblačil za namene promocije društva in njegovih prireditev,

Vaše osebne podatke ne bomo posredovali tretjim osebam.

  Osebni podatki, ki jih upravitelj pridobi, so:

 •  
Ime in priimek
 •    
Naslov
 •  
Datum rojstva
 •  
Elektronski naslov
 •  
Telefonska številka
 •  
Številka čipa
 •  
Številka majice

Vsi omenjeni podatki se  na sedežu društva shranjujejo trajno.

Društvo lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Društvo lahko podatke uporabi za namene poročanja in prijavljanja na razpise sofinancerjem in sponzorjem društva.  Društvo podatkov o svojih članih in o ostalih tekačih, od katerih prejema osebne podatke,  v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam.

Podatki, ki jih društvo zbira in obdeluje, bodo razkriti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja.

Kadarkoli lahko zahtevate:

 •  
Odjavo od prejemanja e-sporočil preko pisne odjave na tekacivipavskedoline@gmail.com
 •      
Ob odjavi bomo vaše osebne podatke premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer jih bomo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranili neomejeno oz. do preklica privolitve uporabnika.
 •      
Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov tekacivipavskedoline@gmail.com.
 •         
Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov tekacivipavskedoline@gmail.com.
 •        
Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov 

V primeru kakršnih koli vprašanj, pomislekov ali predlogov glede našega zbiranja, uporabe in razkrivanja vaših osebnih podatkov, vas prosimo da nam jih posredujete na mail tekacivipavskedoline@gmail.com.

Več informacij:
Športno društvo Tekači Vipavske doline

Goriška cesta 57

5270 Ajdovščina

tekacivipavskedoline@gmail.com

 

 

Datum objave: 23. maj 2018